You can specify the following variables: width // int (size in pixels) height // int (size in pixels) theme // string: ("light" or "dark" or "white") pub-name // string (max length: 16 chars) pub-id // string (use your pub id; example: ca-pub-1234567890) ALX's auto news: Добрата страна на кризата.

22 септември 2009

Добрата страна на кризата.

Според данни на National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), през изминалата 2008-а година в Щатите са станали 37 261 смъртни случаи по пътищата. Това е 10%-но намаление спрямо 2007-а. Сама по себе си тази статистика не е особено впечатляваща. Затова ще споменем, че 1982г. насам, намерилите смъртта си по американските пътища не са били под 40 000.
Та, какво общо има това с кризата ? Очевидно, опитвайки се да карат икономично своите автомобили, американците са започнали да карат без излишни рискове и с намалена скорост. От друга страна възможно е немалка част от населението на страната да се е прехвърлило на обществен транспорт.
За съжаление спада в смъртните случаи не се отнася за водачи на мотоциклети. При тях има увеличение с 14%.